Posle skoro jedne decenije. Naša kompanija je u saradnji sa Agencijom Roster Soft razvila novu internet prezentaciju. U želji da svojim korisnicima ponudimo kvalitetnu uslugu i ažurne informacije nova internet prezentacija će biti neki vid servisa koji nudimo našim klijentima. U cilju digitalizacije i digitalne transformacije moderna internet rezentacija prestaje da bude iprezentacija i postaje servis klijenata koji sa razvojom naše kompanije počinje da raste i nudi određene usluge klijentima.

[booked-calendar style="list" calendar="52"]